TRÉNINGY NA MESIAC JANUár 2017

 
1.1. Nedeľa      
2.1. Pondelok 8.00-10.00 16.00-18.00 Kondícia
3.1. Utorok 8.00-10.00 16.00-18.00 Beh
4.1. Streda 8.00-10.00 16.00-18.00 Beh
5.1. Štvrtok 8.00-10.00 16.00-18.00 Masér
6.1. Piatok 8.00-10.00 16.00-18.00 Sauna
7.1. Sobota      
8.1. Nedeľa      
9.1. Pondelok 8.00-10.00 16.00-18.00 Kondícia
10.1. Utorok 8.00-10.00 16.00-18.00 Beh
11.1. Streda 8.00-10.00 16.00-18.00 Beh
12.1. Štvrtok 8.00-10.00 16.00-18.00 Masér
13.1. Piatok 8.00-10.00 16.00-18.00 Sauna
14.1. Sobota      
15.1. Nedeľa SPM Do Čad./Mor.Sv.Ján  
16.1. Pondelok 8.00-10.00 16.00-18.00 Kondícia
17.1. Utorok 8.00-10.00 16.00-18.00 Beh
18.1. Streda 8.00-10.00 16.00-18.00 Beh
19.1. Štvrtok 8.00-10.00 16.00-18.00 Masér
20.1. Piatok 8.00-10.00 16.00-18.00 Sauna
21.1. Sobota SPM Sž Košice  
22.1. Nedeľa      
23.1. Pondelok 8.00-10.00 16.00-18.00 Kondícia
24.1. Utorok 8.00-10.00 16.00-18.00 Beh
25.1. Streda 8.00-10.00 16.00-18.00 Beh
26.1. Štvrtok 8.00-10.00 16.00-18.00 Masér
27.1. Piatok 8.00-10.00 16.00-18.00 Sauna
28.1. Sobota      
29.1. Nedeľa      
30.1. Pondelok 8.00-10.00 16.00-18.00 Kondícia
31.1. Utorok 8.00-10.00 16.00-18.00 Beh