Tréningy na mesiac október 2017


2.10. Pondelok    IP    16.00 - 18.00  Kondícia
3.10. Utorok   IP  16.00 - 18.00 Preskoky
4.10. Streda IP 16.00 - 18.00 Beh
5.10. Štvrtok IP 16.00 - 18.00 Masáž
6.10. Piatok IP 15.00 - 17.00  
9.10. Pondelok IP 16.00 - 18.00 Kondícia
10.10. Utorok IP 16.00 - 18.00 Preskoky
11.10. Streda IP 16.00 - 18.00 Beh
12.10. Štvrtok IP 16.00 - 18.00 Masáž
13.10. Piatok IP 16.00 - 18.00  
16.10. Pondelok IP 16.00 - 18.00 Kondícia
17.10. Utorok IP 16.00 - 18.00 Preskoky
18.10. Streda IP 16.00 - 18.00 Beh
19.10. Štvrtok IP 16.00 - 18.00 Masáž
20.10. Piatok IP 15.00 - 17.00  
23.10. Podelok IP 16.00 - 18.00 Kondícia
24.10. Utorok IP 16.00 - 18.00 Preskoky
25.10. Streda IP 16.00 - 18.00 Beh
26.10. Štvrtok IP 16.00 - 18.00 Masáž
27.10. Piatok IP 15.00 - 17.00  
30.10. Pondelok IP 16.00 - 18.00 Kondícia
31.10. Utorok IP 16.00 - 18.00 Preskoky