BUNČEK Štefan

Ročník: 2006
Klub: Devínska Nová Ves
Štýl hry: ofenzívny
Hracia ruka: pravá
Drevo:
Poťahy:
Športový vzor: